برای استعلام قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید

هلدر داخل تراش تکنیک Teknik

هلدر های داخل تراش که با نام Boring Bar شناخته می شوند، به اصطلاح برای گشاد کردن حفره های تراشیده شده مورد استفاده قرار میگیرند. هلدر داخل تراش تکنیک Teknik انواع مختلفی دارد. برند تکنیک هلدر داخل تراش را با سیستم های مختلف تولید میکند که هر کدام برای اهداف و مقاصد خاصی تولید میشوند. از هلدر های داخل تراش در صنایع مختلف صنعتی می توان استفاده نمود.

انواع هلدر داخل تراش تکنیک Teknik

سیستم های هلدر داخل تراش عبارتند از: سیستم P, D, M, S, C که هر کدام برای اهداف مشخصی تولید شده اند. هلدر داخل تراش تکنیک Teknik با سیستم P به هلدر گفته می شود که فاقد روبند الماس بوده و الماسه به صورت ثابت توسط پیچ بر روی هلدر نصب می گردد و هنچنین دارای قابلیت پاشش آب صابون به قسمت در حال تراش نوک اینسرت را دارد.

سیستم D هلدر داخل تراش هایی هستند که دارای روبند میباشند ولی فاقد سیستم خنک کنندگی آب صابون هستند. هلدر رو تراش سیستم M هلدر هایی هستند که نسبت به قسمت پایه هلدر مقداری تو رفتی دارند و مرکزی تر هستند. این بدین خاطر است که برای حفره های با اندازه کوچک تر قابل استفاده باشند. هلدر رو تراش سیستم C هلدر هایی هستند که به عنوان هلدر برش داخل مورد استفاده قرار میگیرند. هلدر رو تراش سیستم S هلدر هایی هستند که فاقد روبند بوده و همچنین توسط پیچ زیر بند الماسه مورد استفاده قرار میگیرند.

هلدر داخل تراش تکینک Teknik هلدر های مختلفی از زاویه 5 درجه تا زاویه 107,5 درجه دارند که بسته به نوع استفاده و به کارگیری به وجود آمده اند. هلدر داخل تراش هم در محور طولی قابل حرکت است و هم در محور عرضی. یعنی زمانی که هلدر به داخل حفره میرود حرکت طولی هلدر اتفاق می افتد و وقتی هم که هلدر به سمت قطعه حرکت کند برای برش، حرکت عرضی اتفاق می افتد. اما در جهت عمق داخل قطعه تحرکی ندارد.

پاسخ دهید